iso standardy

OVAK získal zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017 v kategorii HOSPODAŘENÍ S VODOU, KTERÁ REAGUJE NA AKTUÁLNÍ CELOSPOLEČENSKY DISKUTOVANOU PROBLEMATIKU HOSPODAŘENÍ S VODOU. ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY BYLA UDĚLENA PROJEKTU OVAK „CHYTRÝ MONITORING VODOMĚRŮ PRO OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ". Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.

V případě, že máte problém s přehráváním videa nebo se vám video nezobrazuje správně, nainstalujte si prosím tento kodek: Media Player Codec Pack