iso standardy

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. investuje opakovaně vysoké částky do zlepšení stavu vodohospodářské majetku města. Velká část investovaných prostředků do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací, přes 300 milionů korun, pochází z nájemného, které platí OVAK městu Ostrava za pronájem infrastruktury. Nejméně stejně tak velkou finanční částku město Ostrava vynakládá na rozvoj infrastruktury i z vlastního rozpočtu.

V případě, že máte problém s přehráváním videa nebo se vám video nezobrazuje správně, nainstalujte si prosím tento kodek: Media Player Codec Pack