iso standardy

Práce obsluhy kanalizací a čistíren odpadních vod není nijak viditelná pro občany, ale je nezbytná pro zajištění hygienických standardů obyvatel města Ostravy a pro udržení čistoty životního prostředí. Důrazně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše zaměstnance, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni (zejména maskou s biologickým filtrem, který viry zachycuje, detektorem nebezpečných plynů a prostředky nezbytnými pro bezpečný sestup do podzemních objektů). V tuto dobu o to více apelujeme naše zákazníky, aby dodržovali nařízení Kanalizačního řádu a nevhazovali do kanalizace nevhodné předměty – odpad, které by ji mohli ucpat nebo poškodit technická zařízení. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce a také příčinou jejího ucpání. https://polar.cz/…6-2021-17-40